top

Logowanie

Wesprzyj Bajkownię

     Twórz z nami Bajkownię!

Kto jest Online

Odwiedza nas 143 gości oraz 7 użytkowników.

Przyjaciele Bajkowni


wiersze i wierszowane bajki dla dzieci i dla dorosłych


Bogdan Dmowski czyta wiersze i wierszowane bajki dla dzieci i dla dorosłych


bajkowy podcast okladka


bajki dla dzieci


zloty jezTataMariusz 200x200

© Copyright by Bajkownia.org - Fabryka Bajek, Powered by Joomla! Valid XHTML and CSS.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

WSTĘP

Niniejszy Portal jest portalem społecznościowym. Portal obejmuje swym zakresem zasoby zgromadzone na stronie internetowej www.bajkownia.org - Fabryka Bajek oraz na forum Bajkowni. Administratorzy portalu Bajkownia.org - Fabryka Bajek zapewniają użytkownikom dostęp do zasobów zgromadzonych w portalu, na które składają się bajki dla dzieci pisane przez Użytkowników, obrazków tworzonych przez dzieci i twórców dorosłych, publikowanie i promocję bajek użytkowników, oraz możliwość nawiązywania kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń.

Poniższy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu www.bajkownia.org - Fabryka Bajek.

UCZESTNICTWO I ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

Użytkownikiem Portalu może być każda osoba fizyczna. Przy czym wyróżnia się dwie grupy użytkowników: zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Za użytkownika niezarejestrowanego (gościa) należy rozumieć osobę fizyczną, która uzyskuje dostęp do wybranych usług oferowanych w ramach portalu nie wymagających rejestracji. Natomiast za użytkownika zarejestrowanego należy rozumieć osobę fizyczną, która przeszła procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do szerokiego zakresu usług oferowanych w ramach Portalu. Korzystając z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Uczestnictwo jest dobrowolne i wolne od opłat.

Użytkownikiem zarejestrowanym www.bajkownia.org może być zarówno pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak i osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Portal bajkowni.org nie sprzedaje, ani nie udostępnia danych osobowych i adresowych Użytkowników innym podmiotom trzecim.

Portal zastrzega sobie prawo do wysyłania do osób, które dobrowolnie założyły konto podając własne dane niezapowiedzianych wiadomości związane bezpośrednio z funkcjonowaniem serwisu. Klient w takim wypadku nie ma wglądu w żadne dane dotyczące użytkowników portalu. Administrator dołoży starań by przesyłane informacje dopasowane były do potrzeb użytkowników i były wysyłane sporadycznie

Użytkownik zamieszczając bajkę w portalu www.bajkownia.org - Fabryka Bajek oświadcza, że bajka jest jego własnością i do niego należą prawa autorskie do nadesłanego utworu (bajki, wiersza, ilustracji itp.). Udostępnia ją do publikacji na portalu bezpłatnie na okres co najmniej jednego roku. Po tym okresie może zostać usunięta na wyraźne życzenie użytkownika wyrażone drogą elektroniczną bądź pisemnie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw. Użytkownik zamieszczając bajki do czytania dla dzieci, jak również inne treści, bierze na siebie odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń osób trzecich, wynikających z ewentualnego naruszenia praw autorskich, a w szczególności za zamieszczanie i publikowanie za pośrednictwem własnego konta bajek i ilustracji innych autorów.

Portal nie stawia większych ograniczeń co do treści nadsyłanych bajek i wierszyków pod jednak tym warunkiem, że teksty te mają być skierowane do dzieci. Użytkownik powinien dostarczyć utwór w stanie odpowiednim do zamieszczenia na portalu. Oznacza to, że utwór powinien być wykonany pod względem merytorycznym, formalnym i językowym z należytą starannością.

Bajki i wierszyki dla dzieci umieszczane przez autorów w portalu mogą być oceniane przez innych użytkowników i umieszczane w rankingach na stronie oraz forum. Portal zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych bajek do promocji ich autorów i Protalu oraz działalności Portalu

Zabrania się zamieszczać bajek i wierszyków, które: zawierają rażące błędy stylistyczne i ortograficzne, zawierają wulgaryzmy, propagują przemoc (w tym także tak zwane „klapsy”), propagują treści niezgodne z polskim prawem np. pornograficzne, rasistowskie, nazistowskie czy naruszające dobra osobiste osób trzecich, stanowią reklamę produktów. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt i zmian mających na celu usunięcie ewentualnych błędów.

Rejestrując konto użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z usunięciem konta. Użytkownik zawiadamia o tym administratora w sposób pisemny. Wyrażenie zgody na wszystkie warunki regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń o następującej treści: zapoznałem się z niniejszym regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z portalu; zamieszczona przeze mnie bajka nie narusza praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób; dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; wyrażam zgodę na otrzymanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od administratora oraz informacji związanym z działaniem portalu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 20-09-2009

Dodaj bajkę

Szukaj

"Odkryj e-wolontariat"

Bajkownia.org - Fabryka Bajek nagrodzona!

Bajkownia.org -Fabryka Bajek zajęła 2 miejsce w ogólnopolskim konkursie "Odkryj e-wolontariat""

Patronat medialny

 

 190x120 anim bajk

 

Bajkownia.org - Fabryka Bajek wspiera akcję Ministerstwa Środowiska - "Pobierz aplikację na smartfona i zagraj z dzieckiem w „Posegreguj śmieci”.  Sprawdź kto z Was zostanie mistrzem w segregowaniu?"

Bajkownia.org - Fabryka Bajek dla dzieci - druga tura konkursu na najlepsze strony Internetu

 

Bajkownia.org - Fabryka Bajek dla dzieci - Złota Strona Tygodnia Wprost lipiec 2012